Prosimy o zadeklarowanie chęci skorzystania z możliwości dojazdu autobusem z miejsca zamieszkania do Głogowa i z powrotem ( deklaracja w załączniku).Deklarację należy składać w formie skanu (sekretariat@lo1glogow.com) lub osobiście w sekretariacie szkoły do 03.08.2021r.