Prawo oświatowe

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Nadzór pedagogiczny nad Liceum sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu


Organem prowadzącym Liceum jest Powiat Głogowski.

Starostwo Powiatowe w Głogowie

ZARZĄDZENIE nr 03.03/2020/ILO Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im.Bolesława Krzywoustego w Głogowie z dnia 25.03.2020r. w sprawie zmiany organizacji pracy w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i nauczanie na odległość w związku z szerzeniem się wirusa COVID-19

ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE nr 02.04/2020/ILO Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im.Bolesława Krzywoustego w Głogowie z dnia 10.04.2020r. zmieniające zarządzenie nr 03.03/2020/ILO w sprawie  organizacji pracy w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i nauczanie na odległość w związku z szerzeniem się wirusa COVID-19

ZARZĄDZENIE