Matura 2020/2021

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej dla uczniów klas III

                                       ↓

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI MATURA 2021

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej dla absolwentów z lat ubiegłych

                                         ↓

INSTRUKCJA DLA ABSOLWENTÓW

Link do deklaracji :

https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411

Adres mailowy do spraw maturalnych:

matura@lo1glogow.com

Ważne komunikaty

Komunikat_o_egzaminie_z_informatyki

Komunikat_o_dostosowaniach

Komunikat_o_przyborach

Komunikat_o_harmonogramie

Matura 2021 procedury

Przydatne adresy:

www.oke.wroc.pl

www.cke.gov.pl


MATURA 2021 – zmiany
informujmy, że  Minister Edukacji i Nauki podpisał dziś rozporządzenie, w którym ustalono następujące kwestie:
1.wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r.,
2.zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu
dodatkowego na poziomie rozszerzonym,
3.a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Szczegóły   w linku:

https://liblink.pl/ow0DrXNWtS

MATURA 2021 – AKTUALIZACJA

Uwaga Maturzyści!29 grudnia 2020r. CKE opublikowała nową informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w ” FORMULE 2021″ obowiązującą w roku szkolnym 2020/2021 – Aktualizację, a 22 grudnia 2020 – nowy harmonogram egzaminu maturalnego.
Proszę zapoznać się z w.w. treściami.