I LO współpracuje od wielu lat z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, korzystając z  pomocy doświadczonych doradców zawodowych. W trakcie roku szkolnego organizowane są grupowe zajęcia warsztatowe z doradcami zawodowymi, mające na celu pomóc uczniom naszej szkoły w podjęciu jednej z najważniejszych decyzji życiowych, jaką jest wybór dalszej ścieżki kształcenia, a co za tym idzie –  ścieżki kariery zawodowej.

Równolegle prowadzone są indywidualne konsultacje zainteresowanych uczniów z II i III klas z doradcami, na których rozwiązują specjalistyczne testy, m.in. preferencji i predyspozycji zawodowych, test obrazkowy Achtnicha i inne. Na bieżąco prowadzone są indywidualne rozmowy doradcze i ustalane kolejne terminy spotkań – już w poradni.  W celu ułatwienia młodzieży dostępu do rzetelnej informacji i fachowej pomocy, spotkania te zorganizowane są na terenie naszej szkoły, w sali 303, w każdy poniedziałek w godz. 8.00-12.00 oraz wtorek 12.00-15.00. Harmonogram spotkań ustala p. Joanna Kozakiewicz (nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i szkolny doradca zawodowy, sala 212).

Każdy, kto jeszcze się waha, może skorzystać z wieloletniego doświadczenia i wiedzy pani Marzanny Sacewicz i pani Martyny Adamusiak.