Na terenie szkoły od 1961 roku działa Samorząd Uczniowski. Jego głównym zadaniem jest nauczenie młodzieży podejmowania samodzielnych, ważnych decyzji dotyczących ich samych i życia szkoły.

Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

1.Przewodniczący: Michał Poprawski 2b
2.Z-ca przewodniczącego: Bartłomiej Prokop 3csp
3.Sekretarz: Aleksandra Lesiuk 3c
4.Skarbnik: Paulina Rejnin 2b


Rzeczni Praw Ucznia: Dominik Nowicki 3m

Opiekun SU : p. Monika Herba