Na terenie szkoły od 1961 roku działa Samorząd Uczniowski. Jego głównym zadaniem jest nauczenie młodzieży podejmowania samodzielnych, ważnych decyzji dotyczących ich samych i życia szkoły.

Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący: Michał Raczkowski 2ag
Zastępca przewodniczącego: Jakub Małek 2d
Skarbnik: Klaudia Wątroba 2d
Sekretarz: Bartosz Bojanek 2d


Rzecznik praw ucznia: Michał Machało 3b


Opiekun samorządu: p. Monika Herba