Na terenie szkoły od 1961 roku działa Samorząd Uczniowski. Jego głównym zadaniem jest nauczenie młodzieży podejmowania samodzielnych, ważnych decyzji dotyczących ich samych i życia szkoły.

Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący: Michał Raczkowski 3ag
Zastępca przewodniczącego: Jakub Małek 3d
Skarbnik: Igor Okrzymowski 3b
Sekretarz: Bartosz Bojanek 3d


Rzecznik praw ucznia: Kacper Szymański 3ag


Opiekun samorządu: p. Monika Herba