Na terenie szkoły od 1961 roku działa Samorząd Uczniowski. Jego głównym zadaniem jest nauczenie młodzieży podejmowania samodzielnych, ważnych decyzji dotyczących ich samych i życia szkoły. To dzięki tym osobom organizowane są różne imprezy i wydarzenia w szkole, w których biorą udział uczniowie z całej szkoły.

W tym roku skład samorządu jest następujący:

 Zuzanna Wodawska- przewodnicząca

Maria Sękowska – zastępca

Maja Witczak  – skarbnik

Dawid Grzesiński- sekretarz

Dominik Nowicki – Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia – Dominik Nowicki – pełni dyżury w sali 113 w niżej wymienionych dniach:
Poniedziałki (13:20-13:35)
Środy (10:30-10:45 oraz 13:20-13:35)
Czwartki (13:20-13:35)

Dodatkowy kontakt będzie możliwy przez e-mail:

rpu@lo1glogow.com

Opiekunem samorządu jest :Pani Monika Herba