W roku szkolnym 2021/2022 szkoła nie pośredniczy w ubezpieczeniu uczniów.

Na rok szkolny 2020/2021 Rada Rodziców wybrała firmę ubezpieczeniową

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

  • Ochrona obowiązuje 24h/ 365 dni w roku, w życiu szkolnym/zawodowym, oraz prywatnym, tj.

– w czasie zajęć szkolnych

– w czasie wolnym

  • Okres ubezpieczenia: 01.09.2020- 31.08.2021
  • Składka za osobę 46 zł
  • Suma ubezpieczenia 18.000 tysięcy złotych
  • Prosimy pamiętać, że pobyt ubezpieczonego w szpitalu oraz koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, muszą być udokumentowane.

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY 

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ

ZAKRES UBEZPIECZENIA