DYREKCJA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GŁOGOWIE

Pierwszym dyrektorem szkoły był Leonard Horbulewicz. W roku 1948 zastąpił go Franciszek Krassowski. W 1954r. przez kilka miesięcy dyrektorował Jan Frańczak. Później Witold Chmielewski. W 1955r. dyrektorem szkoły mianowano Zbyszka Piwońskiego, w 1964r. Jana Kozieja, w 1967 Gerarda Hermana, a w 1969 Eugeniusza Patyka. W latach 1999 – 2006 obowiązki dyrektora pełnił mgr Zygmunt Włodarczak. W 2006r. dyrektorem I LO w Głogowie została Bożena Kowalczykowska, którą w grudniu 2014 roku powołano na stanowisko Wiceprezydenta Miasta Głogowa. Jej obowiązki, do końca roku szkolnego, przejęła mgr Agata Rojewska.


Obowiązki Dyrektora Szkoły pełni obecnie mgr Janusz Kosałka.

W zarządzaniu szkołą pomagają:

  • wicedyrektor do spraw wychowawczych  – mgr Ewa Protacka
  • wicedyrektor do spraw dydaktycznych – mgr Renata Chmielewska