Ogłoszenie o konkursie dla dzieci i młodzieży na najciekawsze zdjęcia z okazji  Dnia Dziecka 2021 pt. “Zrób zdjęcie radości”

Dzień Dziecka to święto szczególne, pełne radości i zabawy, które są jednymi z najważniejszych praw dzieci. Bez wesołych i beztroskich chwil życie nas wszystkich byłoby uboższe, a każda złapana chwila szczęścia cieszy przez długie lata.

Z okazji tego święta Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza wyjątkowy konkurs dla dzieci i młodzieży z całej Polski.

Po miesiącach covidowej smuty, izolacji i życia w czterech ścianach, z dala od kolegów i koleżanek, do naszego życia wraca radość. Wydaje się, że znamy ją i wiemy, jak wygląda, ale wbrew pozorom nie tak łatwo jest ją uchwycić i uwiecznić dla innych. Spróbujcie sami!

Weźcie swoje aparaty fotograficzne lub smartfony i zróbcie zdjęcie radości. To może być piękna wiosna na ulicach, w lesie czy na łące, albo wesołe zabawy na podwórku czy wspólne chwile ze spotkanymi po powrocie do szkoły kolegami i koleżankami z klasy. Albo Twój pies czy kot śpiący w niepowtarzalnej pozie. Sfotografuj radość i wyślij ją nam!

Dzieci i młodzież zainteresowane udziałem w konkursie powinny do dnia 30 czerwca 2021 roku zgłosić swój udział, przesyłając – z pomocą rodzica/opiekuna prawnego – wypełniony formularz zgłoszenia oraz zdjęcie wraz z imieniem i nazwiskiem autora i informacją o kategorii wiekowej – na adres email: konkurs@brpd.gov.pl. Jeśli jesteś pełnoletni, możesz dokonać zgłoszenia samodzielnie. Fotografia może być wykonana aparatem, tabletem lub smartfonem, można wysłać tylko 1 sztukę, a przesłany plik może mieć nie więcej niż 10 MB. Dopuszczone formaty pliku to JPG oraz PNG. Plik musi być oryginalny, organizatorzy dopuszczają niewielkie przeróbki cyfrowe polegające na korekcie kolorystyki, kontrastu czy ostrości, a także drobnym retuszu.

Uwaga! Jeśli fotografujesz twarz kogoś innego, musisz mieć na to jego zgodę – a jeżeli osoba ta jest niepełnoletnia, zgodę jego rodzica/opiekuna prawnego.

Organizatorzy ustalili cztery kategorie wiekowe. Kategoria I obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, kategorie II i III dotyczą szkół podstawowych: kl. I-IV oraz kl. V-VIII, kategoria IV przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii wiekowej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– w tytule maila: imię i nazwisko, numer kategorii wiekowej oraz dopisek Konkurs foto z okazji Dnia Dziecka;

– wypełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego lub przez Ciebie, jeśli jesteś pełnoletni, Formularz Konkursowy wraz z oświadczeniem (pozwalającym na użycie ww. materiałów przez Organizatora Konkursu, czyli Biuro Rzecznika Praw Dziecka do promocji konkursu na stronie brpd.gov.pl, w mediach społecznościowych oraz innych mediach współpracujących z BRPD, a także zezwalającym na zgłoszenie pracy do konkursu, na użycie danych autora pracy – imienia, nazwiska, wieku oraz szkoły, do której uczęszcza oraz pracy w opisany powyżej sposób), który stanowi załącznik numer 1 do Ogłoszenia Konkursu;

– załącznik w postaci zdjęcia (Uwaga! Pliki JPG lub PNG w nazwach powinny być oznaczone tytułem zdjęcia oraz imieniem i nazwiskiem autorki/a).

Rozstrzygnięcie konkursu

Spośród nadesłanych zgłoszeń 3-osobowa komisja konkursowa powołana przez Rzecznika Praw Dziecka wybierze po maksymalnie 20 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną poddane szczegółowej ocenie, w celu wybrania trójki laureatów w każdej kategorii wiekowej oraz pozostałych wyróżnionych prac.

Decyzję w sprawie szczegółowo ocenianych prac komisja podejmie w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie Konkursu, sumując wszystkie przyznane przez siebie dla poszczególnych zgłoszeń punkty. Szczegółowy opis zamieszczono w Regulaminie konkursu, który stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia konkursu. Komisja ogłosi decyzję do dnia 30 lipca 2021 r.

Nagrody

Zwycięzcy – wybrani przez Komisję autorzy najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej – otrzymają zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy, ufundowane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy będą obejmowały: tablet, bezprzewodowy głośnik, powerbank, bezprzewodowe słuchawki, kask rowerowy, ręcznik sportowy, zestaw do gry w badmintona, zestaw do gry w ping-ponga, piłkę, koszulkę sportową, koszulkę polo, czapkę z daszkiem.

Laureaci – wybrani przez Komisję autorzy dwóch pozostałych najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej – otrzymają zestawy nagród rzeczowych laureata: bezprzewodowy głośnik, powerbank, bezprzewodowe słuchawki, kask rowerowy, ręcznik sportowy, zestaw do gry w badmintona, zestaw do gry w ping-ponga, piłkę, koszulkę sportową, koszulkę polo, czapkę z daszkiem.

Autorzy pozostałych 10 prac wybranych jako wyróżnione otrzymają zestawy nagród rzeczowych wyróżnionego: ręcznik sportowy, zestaw do gry w badmintona, zestaw do gry w ping-ponga, piłkę, koszulkę sportową, koszulkę polo, czapkę z daszkiem.

Rzecznik Praw Dziecka zaprasza do wzięcia udziału w konkursie.