Jeszcze do 10 lipca można zgłaszać prace literackie (zestawy wierszy i prozę) do konkursu “O Literacki Złoty Głóg”, odbywającego się w ramach 30. Głogowskich Konfrontacji Literackich. Poniżej (dla przypomnienia) regulamin wydarzenia.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w literackich zmaganiach :)

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA MŁODZIEŻY W RAMACH

                       XXX GŁOGOWSKICH KONFRONTACJI LITERACKICH

    Zbliża się jubileuszowa – XXX edycja „Głogowskich Konfrontacji Literackich”, święta literatury, którego ranga wykracza poza granice naszego regionu. Przy tej okazji, Głogowskie Stowarzyszenie Literackie rozpisuje konkurs „O Literacki Złoty Głóg”.

    Jego celem jest pobudzenie literackiej aktywności twórczej wśród młodzieży i promocja talentów literackich. Dla laureatów przewidziane są nagrody, ufundowane przez Patronów i Organizatorów przedsięwzięcia.

 Zapraszamy młodych adeptów pióra do uczestnictwa w tym konkursie, a wszystkich nauczycieli
i opiekunów do rozpropagowania jego idei wśród swoich uczniów.

I. ORGANIZATORZY

                                                               Głogowskie Stowarzyszenie Literackie

                                                                          Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie                     

                                                                         Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie

                                                                         Państwowa Akademia Nauk Stosowanych

                                                                          w Głogowie

II. PATRONAT

                                                                  Prezydent Miasta Głogowa

III. UCZESTNICY KONKURSU

                                                                  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół            

                                                                            ponadpodstawowych powiatu głogowskiego.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA           

 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest

  nadesłanie na adres organizatorów trzech

  utworów poetyckich (długość poszczególnych  

  tekstów nie może przekraczać jednej strony   

 formatu A4) lub fragmentu prozy – do 5 stron   

 maszynopisu.

Obowiązuje czcionka Times New Roman 12.

                                                                  2. Zestawy prac powinny być opatrzone godłem,

                                                                    a w osobnej kopercie (opatrzonej takim samym godłem)

                                                                    należy podać imię i nazwisko autora,

                                                                    adres zamieszkania, telefon kontaktowy,

                                                                    nazwę i adres szkoły.

 UWAGA!!! Godło nie może być znakiem graficznym ani monogramem – musi być wyrażone słownie.

 3. Tematyka utworów jest dowolna.

4. Prace konkursowe należy przysyłać w trzech

   egzemplarzach, najlepiej w formie maszynopisu

    lub wydruku komputerowego.

                                                                  5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów

                                                                      oraz zastrzegają sobie prawo do ich publikacji

                                                                      bez honorariów dla autorów.

  6. Do konkursu nie można zgłaszać utworów już

     nagradzanych lub publikowanych drukiem.

  7. Termin nadsyłania prac upływa 10 lipca 2024 r.  

                                                                   8. Prace należy nadsyłać( dostarczać) na jeden

                                                                     z podanych niżej adresów:

                                                                      Miejska Biblioteka Publiczna. Filia Nr 2

                                                                      ul. Perseusza 13,  67-200 Głogów

                                                                      Katarzyna Swędrowska   

                                                                      I Liceum Ogólnokształcące 

                                                                      ul. Jedności Robotniczej 10, 67-200 Głogów

                                                          Na każdej z kopert, zawierających nadesłane prace,

                                                                    powinien się znajdować dopisek:

                                                             GŁOGOWSKIE KONFRONTACJE LITERACKIE

                                                                               oraz nazwa konkursu:

                                                                     „O LITERACKI ZŁOTY GŁÓG”

 9. Rozwiązanie konkursu nastąpi podczas trwania   XXX Głogowskich Konfrontacji Literackich (26 września 2024r.).

Osoby wytypowane do nagród zostaną osobiście poinformowane o dokładnym terminie, miejscu       

i godzinie ich wręczenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE