Polskie Towarzystwo Filozoficzne i Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej zapraszają w roku szkolnym 2020/2021 do udziału w XXXIII Olimpiadzie Filozoficznej.
Zainteresowany uczeń wybiera i opracowuje w formie pisemnej jeden z podanych niżej tematów, a następnie składa pracę dyrektorowi szkoły, opiekunowi lub sekretarzowi właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady do dnia 30.11.2020.

Tematy Prac Pisemnych Etapu Szkolnego
1.Kiedy i w jaki sposób demokracja może prowadzić do populizmu?
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Agnieszka Nogal
2.Ustosunkuj się do rozważań nad problemem winy autorstwa Karla
Jaspersa
Opiekun naukowy: dr Paweł Wójs
3.Czy za pomocą wyobraźni można poznać świat? Wyobraźnia jako władza poznawcza w filozofii i kognitywistyce
Opiekun naukowy: dr Katarzyna Kuś
4.Sztuka współczesna wobec zagrożenia klimatycznego
Opiekun naukowy: dr hab. Mateusz Salwa
5.Czy i w jaki sposób, Twoim zdaniem, można zastosować koncepcję zła rozwiniętą w filozofii Leszka Kołakowskiego do takich zjawisk, jak współczesna pandemia koronawirusa?
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Barbara Markiewicz
Prace podejmujące to zagadnienie biorą udział w konkursie o nagrodę im. Leszka Kołakowskiego. Regulamin konkursu dostępny na stronie: olimpiad@ifis.pan.waw.pl
6.Czy fikcja może być prawdziwa?
Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Puczyłowski
7.Status moralny robotów. Kiedy wyłączenie maszyny byłoby morderstwem?
Opiekun naukowy: dr Emilia Kaczmarek
8.Czy głupota jest brakiem mądrości? Rozpatrz problem w odwołaniu do znanych ci koncepcji filozoficznych
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Marcin Zdrenka
9.Czas, wieczność i stworzenie świata w filozofii starożytnej i średniowiecznej
Opiekun naukowy dr hab. Tomasz Tiuryn
10.Szczęście i cel życia ludzkiego według myślicieli starożytnych i średniowiecznych
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Łapiński
11.Czy zgadzasz się z twierdzeniem Romana Ingardena, że „gdyby nie istniały żadne wartości pozytywne i negatywne oraz zachodzące między nimi związki […], wtedy w ogóle nie mogłaby istnieć żadna prawdziwa odpowiedzialność…”? (z okazji 50 rocznicy śmierci)
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Paweł Łuków
12.Czy polityka jest racjonalna? Rozwiń temat w odniesieniu do znanych Ci koncepcji filozoficznych.
Opiekun naukowy: dr hab. Rafał Wonic

Regulamin Olimpiady, tematyka eliminacji, wskazówki Komitetów Okręgowych znajdują się w Biuletynie „OLIMPIADA FILOZOFICZNA” oraz w Internecie: www.ptfilozofia.pl

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Olimpiadzie zgłaszają się do mnie do biblioteki szkolnej w terminie do 15 października celem zatwierdzenia wybranego tematu. Gotowa praca pisemna musi być złożona do 30 listopada 2020 roku u mnie lub bezpośrednio u sekretarza właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady. W razie mojej nieobecności informację o wybranym temacie proszę przesłać do mnie do 15 października przez dziennik elektroniczny Librus.
Monika Gertner