Zdawalność: 98,6 %

Przystąpiło: 143

Zdało: 141

Przedmiot Zdawalność:
język polski100
matematyka98,6
język angielski100
język niemiecki100