Współpraca I LO w Głogowie z Politechniką Wrocławską – wydział matematyki.
W dniu 18.05.2021r. -23 osobowa grupa uczniów klasy 2bsp oraz 15 osobowa grupa z fakultetu 2c, brała udział w zajęciach online , poświęconych liczbom zespolonym . Zajęcia przeprowadził Doktor Maciej Burnecki. Ciekawym aspektem tych zajęć był wstępny wykład o historii powstawania liczb zespolonych, następnie omówione zostało znaczenie i zastosowanie liczb zespolonych w matematyce. W podsumowaniu nie zabrakło podkreślenia jak ważną rolę odgrywają wzory i pojęcia matematyczne – młodzież usłyszała m.in. o wzorze Bombelliego, liczbie Eulera czy Gaussowskim module liczby zespolonej. Zajęcia były ciekawie przeprowadzone, zaprezentowane bardzo rzetelnie, co spowodowało zainteresowanie wśród młodzieży i ożywioną dyskusję z prowadzącym .
Serdeczne podziękowania dla wykładowcy i uczniów.