Kilkuset nagrodzonych Uczniów w nagrodach klasowych. Ponad 40 osób, które skorzysta z nagród indywidualnych.
W tym roku, podobnie jak rok temu, przeprowadziliśmy losowanie nagród indywidualnych, a dla klas, które wpłaciły najwięcej, przeznaczyliśmy nagrody w postaci zwrotu gotówki i pizzy.