“Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników, z powodu zwiększonego prawdopodobieństwa zarażenia się wirusem SARS-Cov-2, decyzją Prezydenta Miasta Głogowa zaplanowane na dzień 1 grudnia br. uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych uczniom, którzy otrzymali Stypendium Prezydenta Miasta zostaje odwołane.

Listy gratulacyjne uczniów szkół ponadpodstawowych zostaną doręczone pocztą.”