29 września 2020r. w ramach Europejskiego Dnia Języków odbyły się warsztaty dotyczące polsko-angielskich kontaktów językowych.

W szczególności zajęcia były poświęcone zjawisku, które bywa obecnie określane jako PONGLISH. Jest to takie użycie języka w sytuacjach nieoficjalnych, w którym dochodzi do „przemieszania” języka polskiego z językiem angielskim. Uczniowie dowiedzieli się, w jakich kontekstach jest używany PONGLISH i jakie pełni funkcje. Rozszyfrowywali znaczenia wyrazów typu: randomiczny, rumejtka, Wątrobowo, centralka itp. Poza tym przekonali się, w jaki sposób polszczyzna adaptuje zapożyczenia z języka angielskiego, analizowali w wyrazach obcego pochodzenia elementy angielskie i polskie oraz uzupełniali luki w artykułach z prasy brytyjskiej poświęconej PONGLISHOWI. Dodatkowo zagrali w kahoota i rozpoznawali elementy slangu polsko-angielskiego w tekstach piosenek.
Wielkie podziękowania za obecność, bardzo aktywną pracę oraz kreatywność wędrują do: Kai Salczyńskiej (1a), Oliwii Śliskiej (1m), Michała Poprawskiego (1b), Mai Ogłazy (2esp), Emilii Nyczko (2esp) i Weroniki Kuziory (2m ILO).
Kolejne warsztaty językoznawcze już wkrótce.