1 marca 2023r. został opublikowany aneks nr 2 do Komunikatu dyrektora CKE z 1 września 2023r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego.
Proszę o zapoznanie się ze zmianami.