Z dumą informuję, że Natalia Basara (2esp) oraz Emilia Nyczko (2esp) uczestniczyły w warsztatach interkomprehencji polsko-czeskiej. Celem warsztatów było zbadanie, który z modeli komunikacji jest powszechniejszy i skuteczniejszy na polsko-czeskim pograniczu: lingua receptiva (kiedy uczestnicy posługują się swoimi językami rodzimymi, które jak wiemy są spokrewnione) czy lingua franca (kiedy uczestnicy wybierają język angielski). Grupą badawczą byli uczniowie szkół średnich z Wałbrzycha oraz Broumova. Musieli wykonać dwa zadania, w dwóch wersjach językowych: grę tabu ( jaki to kraj) oraz negocjacje (wybór miejsca na wspólne popołudnie). W pierwszej części eksperymentu uczniowie z Polski posługiwali się językiem polskim, a uczniowie z Czech czeskim, w drugiej wyłącznie językiem angielskim. Natalia i Emilia przyglądały się eksperymentowi, uzupełniały listy kontrolne oraz analizowały pytania badawcze. W kolejnej części projektu będą pomagać w analizie zebranego materiału lingwistycznego i przygotowywać transkrypcje nagrań z uwzględnieniem kodu werbalnego oraz niewerbalnego. Wyniki analiz zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym. Eksperyment jest częścią projektu badawczego pn. Lingua receptiva czy lingua franca? Praktyki językowe na polsko-czeskim pograniczu w obliczu globalnej dominacji angielszczyzny (ujęcie ekolingwistyczne) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr rej. 2017/26/E/HS2/00039). Projektem kieruje dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski). W skład zespołu badawczego odpowiadającego za eksperyment wchodzą dr Lukáš Zábranský (Uniwersytet w Hradcu Králové) oraz Urszula Majdańska-Wachowicz(nauczyciel I LO).
Serdecznie gratulujemy młodym badaczkom naukowego debiutu. Zainteresowanych tematyką odsyłamy do strony projektu: https://ecolapra.eu