W ramach współpracy z Instytutem Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Alicja Doroszuk (4d), Lilianna Pruska (4d), Nadia Sikorska (4d) i Justyna Przewłocka (4m) wzięły udział w dwóch dziewięćdziesięciominutowych blokach zajęć ze studentami 1. roku filologii angielskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego i studentami programu Erasmus+. Zajęcia z gramatyki oraz słuchania i mówienia prowadziła dr Urszula Majdańska-Wachowicz. Uczennice nie tylko miały okazję doskonalić sprawności językowe, zwłaszcza komunikację językową, ale także poznać specyfikę i formę zajęć akademickich oraz współpracować ze studentami z różnych krajów i kultur. Studenci ciepło przyjęli nasze licealistki, które uczestniczyły w zajęciach z wielkim zaangażowaniem.