Każdy zarejestrowany Dawca może okazać się „bliźniakiem genetycznym”.