Przedstawiamy  ofertę Uniwersytetu Zielonogórskiego dla przyszłych studentów. Jest to oferta, która może zachęcić do studiowania na tej Uczelni. Informacje można uzyskać w podanych linkach:

https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?wystartowala-xx-edycja-stypendiow-pomostowych-czekaja-stypendia-na-i-rok-wymarzonych-studiow

Ważną informacją dla osób zainteresowanych studiowaniem na Uniwersytecie Zielonogórskim jest to, że są  stypendia, tzw. POMOSTOWE, niezależne od stypendiów socjalnych i naukowych, o które też można się starać .

Oto istotne wiadomości o stypendiach pomostowych:

  • czeka ponad 500 stypendiów pomostowych dla maturzystów rozpoczynających I rok studiów stacjonarnych w 2021 roku. Roczna wysokość stypendium to 7 000 zł.
  • o stypendia mogą się ubiegać maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1 960 zł brutto)
  • ponadto, starający się o stypendium muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

     – pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR,

     lub

    – być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,

   lub
    – pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,

     lub

     – posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7 000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na:http://www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja do składania wniosków będzie aktywna od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00.