“Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać” Rtm. Witold Pilecki

W sobotę, 26.03.2022r. uczniowie naszej szkoły, uczestniczyli w niezwykłej lekcji historii, zorganizowanej w Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie przez Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów. Podczas spotkania odbył się pokaz filmu „Witold”, po którym nastąpił panel dyskusyjny z reżyserem filmu Panem Tadeuszem Pawlickim oraz Jarosławem Wróblewskim autorem książki „Rotmistrz”! Było to wyjątkowe spotkanie podczas, którego uczniowie mogli poznać opowieść o jednym z najdzielniejszych żołnierzy II wojny światowej!