1 grudnia 2022 odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo otrzymała dr Urszula Majdańska-Wachowicz, której rozprawa doktorska została podczas publicznej obrony wyróżniona i rekomendowana do druku:Tytuł rozprawy: Recenzja muzyczna w ujęciu genologicznym (na materiale czasopism “Teraz Rock” i “Rolling Stone”)Promotor: dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZPromotor pomocniczy: dr Małgorzata KarczewskaRecenzenci:prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr hab. Anna Dunin-Dudkowska, prof. UMCS w LublinieSerdecznie gratulujemy wszystkim naukowcom, zwłaszcza naszej Pani doktor i jej promotorkom.