Dzień liczby π, ma promować matematykę i nauki ścisłe dokładnie 14 marca, co zgodnie z amerykańskim formatem zapisu daty (3.14) odpowiada wartości liczby π.

Trzy przecinek jeden cztery jeden…

Poniżej podane jest rozwinięcie dziesiętne liczby л z dokładnością 50 cyfr po przecinku:

π = 3,141592653589793238462643383279
50288419716939937510…

Liczba π nazywana jest czasami stałą Archimedesa, w uznaniu zasług Archimedesa z Syrakuz, który jako pierwszy badał własności i znaczenie tej liczby w matematyce. Jej niezwykłość polega na tym, że jedną z najbardziej znanych liczb niewymiernych. Jej historia jest długa i bardzo bogata. Już w starożytności zauważono, że stosunek długości obwodu koła do długości średnicy jest wielkością stałą, co więcej – przydaje się do obliczania pól pewnych figur i objętości brył. Liczba π jest bezapelacyjnie najsłynniejszą liczbą świata, która króluje nie tylko w geometrii. Wyjątkowość liczby π polega również na tym, że pomimo, iż najczęściej mówi się o niej w stereometrii, pojawia się również w algebrze, teorii liczb, rachunku prawdopodobieństwa oraz innych gałęziach nauki, np. w statystyce.