Informujemy, że w załączniku znajdują się wykazy podręczników do poszczególnych klas. Przy zakupie prosimy zwrócić uwagę na wybrane rozszerzenia oraz języki obce :

Podręczniki do języka angielskiego i niemieckiego – zakup we wrześniu, po zakwalifikowaniu do grup językowych.

Język hiszpański: „Aula Nueva 1”. Podręcznik. Język hiszpański dla liceów i techników. Wydawnictwo: LektorKlett. Autorzy: praca zbiorowa

Język rosyjski: „Wot i my. Po nowomu 1”. Podręcznik do języka rosyjskiego dla liceum i technikum. Wydawnictwo PWN. Autorzy: Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec

Język łaciński i kultura antyczna: (tylko w klasach: A, D, E) :„Cognoscite”. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej. Wydawnictwo Draco. Autorzy: J. Ryba, A. Klęczar