W czerwcu bieżącego roku ruszyła pierwsza odsłona rządowego portalu edukacja.gov.pl.
Edukacja.gov.pl to platforma przekazująca kompleksową wiedzę na temat oferty
edukacyjnej w Polsce, w tym szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni.
Docelowo usługa będzie umożliwiała zaplanowanie ścieżki edukacyjnej, już od samego
początku, skończywszy na edukacji na poziomie akademickim.