Zima jest szczególną porą roku. Zagrożenia z nią związana, jak np. : długotrwałe, intensywne opady śniegu mogą paraliżować całe regiony. Do tego niska temperatura, która może prowadzić do odmrożeń i wychłodzenia organizmu, a w konsekwencji stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. Wiele ważnych i ciekawych informacji możecie uzyskać wchodząc na podane poniżej linki :

https://wypoczynek.men.gov.pl 

https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/213063,Bezpieczne-Ferie-2022.html

https://www.gov.pl/web/rcb/bezpieczna-zima