Jak co roku w październiku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Tegoroczny temat przewodni święta bibliotek to Czytanie dla pokoju. Polegać ono będzie na popularyzacji literatury pokazującej grozę i tragizm wojny oraz każdej agresji, jej skutków w wymiarze materialnym, społecznym i losów jednostek. Pozwoli to na kształtowanie postaw tolerancji, lepsze rozumienie procesów społecznych, docenianie wagi rozwiązywania konfliktów w duchu dialogu i wartości harmonijnego rozwoju w perspektywie lokalnej i globalnej.
Biblioteka szkolna w ramach popularyzacji takiej literatury proponuje sporządzenie naszej własnej bibliografii o tej tematyce. Bibliografia powstanie w oparciu o Wasze propozycje, które przesyłajcie do mnie w Librusie lub wrzucajcie do skrzynki, która będzie wystawiona w bibliotece. Wystarczy podać autora i tytuł książki, którą proponujecie do wpisania na naszą listę. Tworzenie bibliografii trwa do końca miesiąca października.