Miło nam poinformować, że 14. 01. 2023 r. odbyła się kolejna  lekcja otwarta online z udziałem uczniów naszej szkoły i nie tylko. W lekcji uczestniczyli: Julia Brade (4e), Julia Dyba (4e), Emilia Nyczko (4e), Nadia Dąbrowska (3m), Franciszek Szejmo (2b), studenci 1. roku filologii angielskiej  Uniwersytetu Zielonogórskiego Julia Hekkert i Filip Janion oraz Borys Sikorski i  Anna Walczak  – absolwenci 3MLO (matura 2022),  a obecnie studenci 1. roku Wydziału Lekarskiego i Nauki o Zdrowiu również UZ.

Sesję prowadziła dr Urszula Majdańska-Wachowicz na zaproszenie Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. Lekcja pod tytułem „Sugar, honey, honey” omawiała nadmiar cukru w diecie oraz cukier ukryty w produktach. Zajęcia obserwowało ponad 60 nauczycieli języka angielskiego z różnych krajów, dla których była to forma doskonalenia zawodowego. Szkolenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem publiczności. Uczniowie i studenci nie speszyli się tak liczną widownią, pracowali z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem.

Wielkie podziękowania dla Pani Joanny Leszkiewicz i Pani Agnieszki Mirowskiej (IATEFL POLAND, REGION WROCŁAW and TEACHER TRAINING SIG) za zaproszenie i zorganizowanie spotkania,  dla wszystkich uczniów i studentów za ich entuzjazm i aktywność oraz nauczycieli za zainteresowanie i udział w szkoleniu U. Majdańskiej-Wachowicz.