UWAGA MATURZYŚCI!
W maju 2023 roku odbędzie się egzamin maturalny w nowej, zmienionej formule. Zmiany te
w największym stopniu dotyczą egzaminu z języka polskiego – zarówno konstrukcji arkuszy
egzaminacyjnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, zasad oceniania prac
maturalnych, jak i sposobów formułowania zadań w części ustnej. Dlatego, w trosce o dobre
przygotowanie uczniów do nowej formuły egzaminu maturalnego oraz wyniki
satysfakcjonujące zdających, Centralna Komisja Egzaminacyjna wraz z okręgowymi
komisjami egzaminacyjnymi podjęły szereg działań związanych z nową formułą  egzaminu maturalnego:
1.  Na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe   oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu https://oke.wroc.pl/materialy-dodatkowe-2/  zamieszczane są sukcesywnie materiały dodatkowe dla nauczycieli i uczniów.
2.  Centralna Komisja Egzaminacyjna wraz z komisjami okręgowymi przygotowuje arkusze diagnostyczne. Pierwszy pokazowy arkusz udostępniono w marcu 2022  roku na stronie  https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022/   

3. Drugi arkusz diagnostyczny  został opublikowany we wrześniu 2022 roku https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-diagnostyczne-wrzesien-2022/

 i przesłany do szkół w formie diagnostycznego arkusza maturalnego (matury próbnej).
W grudniu 2022 zostanie opublikowany następny arkusz diagnostyczny, a w najbliższych miesiącach kolejne materiały dydaktyczne.

W załączeniu także kompendium wiedzy, dotyczące egzaminu maturalnego, przygotowane przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.