informujmy, że  Minister Edukacji i Nauki podpisał dziś rozporządzenie, w którym ustalono następujące kwestie:
1.wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r.,
2.zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu
dodatkowego na poziomie rozszerzonym,
3.a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Szczegóły   w linku:

https://liblink.pl/ow0DrXNWtS