Uczenie się języków obcych poprzez teksty piosenek jest dość powszechne. W 3esp w grupie p.Urszuli Majdańskiej-Wachowicz uczniowie mieli okazję wypróbować aplikację LyricsTraining (lyricstraining.com). LyrcisTraining to uzupełnianie luk w tekście piosenek wyrazami w zależności od poziomu biegłości językowej, który wybiera uczestnik gry. To aktywne rozumienie ze słuchu, poszerzanie słownictwa, a także nauka poprawności ortograficznej (liczba kropek odpowiada liczbie liter). Co ciekawe, LyricsTraining obejmuje nie tylko język angielski! A ponieważ w 3esp temat zajęć był związany z formami komunikacji dawniej i dziś, lekcję zwieńczyła piosenka „Message in a Bottle” The Police. Potem uczniowie tworzyli swoje własne „wiadomości w butelce” przeznaczone dla świata.