Emilia Gajdzińska (2asp), Nikola Gadziemska (2asp), Szymon Kacała (2dsp), Emila Nyczko (2esp), Julia Brade (2esp) oraz Dominika Makarewicz (2esp) brali udział w sesji online koła naukowego studentów dziennikarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego „Faktor”. Sesja była poświęcona pracy reportera w czasach pandemii. Więcej informacji na temat sesji na Facebooku koła (https://www.facebook.com/dziennikarstwouz).

Dziękujemy uczniom za zainteresowanie tematyką i udział w spotkaniu.