27.09.2023r, Hania Kałużka z klasy 2b , wzięła udział w uroczystej gali podsumowującej konkurs ” Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956”. Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o losach Polaków w latach 1939-1956, wzmacnianie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie pasji badawczej i talentu twórczego oraz poszukiwanie prawdy historycznej.

Hania została Laureatką tego prestiżowego konkursu, a jej praca multimedialna “Codzienne życie Sybiraków”, zrobiła olbrzymie wrażenie na komisji konkursowej.

Wielkie gratulacje dla Hani .