Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o powierzenie  grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0702/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartej w dniu 6 maja 2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

 1. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
 • Obszar techniczny – Zakup oprogramowania i sprzętu dla Starostwa Powiatowego w Głogowie
 • Obszar kompetencyjny – Szkolenia dla pracownika IT Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Głogowie i pozostałych jednostek organizacyjnych
 • Obszar organizacyjny – Audyty i Polityka Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Głogowie i pozostałych jednostek organizacyjnych
 1. GRUPY DOCELOWE:
 • Pracownicy Starostwa Powiatowego w Głogowie
 • Pracownicy 17 podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Głogowskiego tj.
 • I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie
 • II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie
 • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie
 • Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie
 • Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie
 • Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie
 • Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie
 • Zespołu Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie
 • Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie
 • Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie
 • Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
 • Domu Pomocy Społecznej Magnolia w Głogowie
 • Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie
 • Powiatowego Centrum Administracyjnego w Głogowie
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie
 • Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie
 1. CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Głogowie i podległych powiatowi 17 jednostek organizacyjnych.

 1. EFEKTY I REZULTATY:

Efektem realizacji będzie wprowadzenie niezbędnych procedur, zwiększenie świadomości użytkowników, wdrożenie urządzeń i programów zwiększających dostępność i bezpieczeństwo informacji.

Projekt przyczyni się do skuteczniejszego zapobiegania i reagowania w razie zaistnienia takiej potrzeby na incydenty w systemie informatycznym

 1. WARTOŚĆ PROJEKTU: 977 011,00 PLN
 2. WYSOKOŚĆ WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 739 500,00 PLN

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie