Wolność nie jest nam dana raz na zawsze – o czym boleśnie przekonali się obywatele Ukrainy 24.02.2022r., kiedy nad ranem obudziły ich alarmy przeciwlotnicze i mieli kilka chwil, żeby zabrać najważniejsze rzeczy i uciekać! We wzruszającym spotkaniu w auli szkolnej ze Starostą Kamieńca Podolskiego, panem Michajlo Melniczukiem oraz panią Janą Melniczuk – prezydentem centrum pomocy socjalnej w Kamieńcu, uczestniczył p. dyrektor Janusz Kosałka, Starosta głogowski, p. Jarosław Dudkowiak oraz kilka klas naszego LO. Nasi goście pokazali nam film i opowiadali o trudach życia w nowej, wojennej rzeczywistości. Dziękowali Polakom, a w szczególności Głogowianom za okazane serce i pomoc, bez której nasi sąsiedzi na pewno nie poradziliby sobie! Ważnym aspektem na który zwrócili uwagę nasi goście jest również fakt, że w naszej szkole może uczyć się w spokoju młodzież ukraińska w tzw. klasie przygotowawczej (kl.1p), której nauczycielem wspomagającym jest pani Olha Borecka, która pełniła rolę tłumacza podczas dzisiejszego spotkania. Życzymy Ukraińcom, by wojna jak najszybciej się skończyła i mogli wrócić do swojej Ojczyzny i cieszyć się wolnością.