Decyzją większości uczniów (ponad 50%), funkcję przewodniczącego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie, w roku szkolnym 2023/2024 pełnić będzie MICHAŁ RACZKOWSKI. 👍Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została wybrana ponownie p. Monika Herba. 👍Serdecznie gratulujemy!