Naszym uczniom i uczennicom Prezydent Głogowa pan Rafael Rokaszewicz wręczył listy gratulacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce. Stypendystom i stypendystkom serdecznie gratulujemy. Jesteśmy z Was dumni! 👏💪