13 kwietnia 2023r. gościł w naszej szkole dr hab. prof. UWr Marcin Sobczyk – prodziekan ds. innowacji i rozwoju Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, który wygłosił wykład CHEMIA PRZYSZŁOŚCI. Zdobyliśmy dzięki niemu wiele cennych informacji, dotyczących m.in. różnic w szybkości przesyłu informacji z wykorzystaniem kabla miedzianego i światłowodu , wykorzystania soczewek kontaktowych jako biosensorów glukozy we krwi, działania mobilnego system monitoringu jakości powietrza wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz tego czym jest Zielona Chemia i jakie zadania są jej priorytetem . Ponadto profesor M. Sobczyk zaprosił uczniów do udziału w DNIU OTWARTYM Wydziału Chemii ( 22 kwietnia) i do studiowania na kierunkach chemicznych,będących w ofercie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dziękujemy za miłe spotkanie.