W środę, 22 marca 2023r.  odbędą się zebrania z rodzicami wg następującego harmonogramu:
godz. 17.00 – spotkania wychowawców klas z rodzicami,
od godz. 17.30 –  konsultacje indywidualne nauczycieli poszczególnych przedmiotów z rodzicami.