W czasie ferii uczniowie klas medycznych i mat-geo rozwijali swoje umiejętności laboratoryjne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Poznańskiego. Podczas warsztatów 15 lutego wykonali preparatykę hydroksowęglanu miedzi(II) oraz miareczkowanie – oznaczanie zawartości kwasu octowego w occie. Zajęcia prowadzili studenci UAM w Poznaniu zespół “LABirynt”. Dziękujemy za bardzo ciekawe zajęcia i liczymy na dalszą współpracę 🤗