Konferencja “Harcerski styl jako wkład w wychowanie obywatelskie ”