W dniach od 13-15 stycznia, uczeń naszej szkoły, Łukasz Kaźmierczak uczestniczył w II zjeździe Akademii Samorządu. Podczas niej mógł usłyszeć prelekcje wielu inspirujących osób oraz wziąć udział w zajęciach praktycznych, polegających między innymi na przeprowadzaniu wywiadu oraz na udziale w debacie oksfordzkiej .