Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 24 czerwca 2022 r. 
w auli szkolnej o godzinie 9.00.