W dniu 12 stycznia 2022 r. już po raz drugi w tym roku szkolnym uczniowie z fakultetu chemicznego uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii, w ramach projektu JM Rektora Politechniki Wrocławskiego pod nazwą „Współpraca Politechniki Wrocławskiej ze szkołami średnimi”. Zajęcia dla piętnastoosobowej grupy maturzystów zostały zrealizowane w laboratorium chemii organicznej Wydziału Chemicznego w Katedrze Inżynierii i Technologii Procesów Chemicznych. Uczniowie pracując w dwuosobowych grupach wykonali 10 doświadczeń , m.in. badali właściwości alkoholi mono i polihydroksylowych, właściwości kwasów: octowego, salicylowego i wyższych kwasów karboksylowych, właściwości tłuszczów, węglowodanów, białek oraz otrzymywali żywicę mocznikowo- formaldehydową. Ponadto za pomocą acetonu dokonali ekstrakcji chlorofilu z liści i przeprowadzili chromatografię cienkowarstwową (TLC) otrzymanego ekstraktu. Prowadzący ćwiczenia p. dr Sebastian Balicki dodatkowo przeprowadził doświadczenia pokazowe pn. rozdział mieszaniny metanolu i wody na drodze destylacji prostej, wykrywanie węgla w cukrze za pomocą stężonego kwasu siarkowego i zapalanie gliceryny manganianem (VII) potasu. W tych działaniach uczniów wspierała i udzielała praktycznych wskazówek (oprócz p. S. Balickiego ) doktorantka p. Wernika Szczęsna. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży i są cenną pomocą dydaktyczną w zmaganiach przedmaturalnych.
Ponadto serdecznie podziękowania przekazujemy dla p. dr Marty Tsirigotis- Manieckiej za koordynowanie projektu w zakresie chemii organicznej.