W ramach współpracy naszej szkoły z Politechniką Wrocławską, klasa 3b sp w dniu 12 stycznia 2022r. uczestniczyła na wydziale matematycznym w zajęciach pt. ,,Pochodne, czyli o zmianach na które nie potrzeba czasu”. Zajęcia w formie wykładu oraz ćwiczeń dla uczniów, przeprowadził doktorant Pan Jarosław Gruszka.
Ciekawym aspektem był wstępny wykład wprowadzający do zagadnienia pochodnej oraz rys historyczny i idea jej powstania, sięgająca XVII wieku. Uczniowie usłyszeli również o dwóch niezależnych twórcach rachunku różniczkowego –Newtonie i Leibnizu oraz ciekawostkach z tym związanych.
Następnie uczniowie poznali notacje zapisu pochodnej oraz wzory na pochodne funkcji , które nie są objęte programem nauczania w szkole średniej. Nastąpiła intensywna część ćwiczeniowa, w której młodzież samodzielnie obliczała pochodne funkcji złożonych i jednocześnie wprowadzała otrzymywane wyniki do quizu zadaniowego. Okazało się, ze ów quiz był niesamowitym motywatorem przy rozwiązywaniu zadań.
W ostatniej części zostały przedstawione wybrane zastosowania pochodnych w innych niż matematyka dziedzinach nauki oraz w otaczającej nas rzeczywistości , co zostało poparte ciekawymi przykładami. Oprócz typowych zadań optymalizacyjnych z rachunkiem pochodnych młodzież rozwiązywała zadania nietypowe z zastosowaniem pochodnej w lotnictwie oraz taborze kolejowym.
Zajęcia były bardzo ciekawie przeprowadzone ,zaprezentowane bardzo rzetelnie, co spowodowało ogromne zainteresowanie wśród młodzieży i ożywioną dyskusję z prowadzącym zajęcia.