Powiat Głogowski otrzymał na realizację “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2,0 na lata 2021-2025” dofinansowanie w kwocie 79 000,00zł.