Miło nam poinformować, że Natalia Basara (3esp) oraz Emilia Nyczko (3esp) miały swój udział w  II Sympozjum Ekolinwistycznym, które odbyło się w Hradcu Králové. Sympozjum było częścią międzynarodowego  projektu  badawczego pn. „Lingua receptiva czy lingua franca? Praktyki językowe na pograniczu polsko-czeskim w obliczu dominacji angielszczyzny (ujęcie ekolingwistyczne)” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt jest kierowany przez dr hab. Magdalenę Steciąg, prof. UZ. Rok temu uczennice uczestniczyły w zdalnym eksperymencie psycholingwistycznym na temat skuteczności komunikacji pomiędzy uczniami z Czech i Polski w ich językach rodzimych (LaRa) oraz w języku angielskim (lingua franca). Uczennice pomagały w opracowaniu transkrypcji w językach polskim oraz angielskim. Tym razem miały okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat tego eksperymentu oraz wskazać wady i zalety komunikacji online. Ich wnioski badawcze w formie anglojęzycznego filmiku zostały dołączone do wystąpienia członkini zespołu badawczego Urszuli Majdańskiej-Wachowicz. Referat nosił tytuł: „The Role of Pragmatic Aspects in Receptive Intercultural Communication (the Case of Polish and Czech)”. Serdecznie gratulujemy Natalii i Emilii  lingwistycznego i  analitycznego zacięcia oraz swoistego debiutu na konferencji naukowej.

PS Program konferencji i fotorelacja na oficjalnej stronie projektu: II Sympozjum Ekolingwistyczne – Ecolapra