W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zorganizowana została w bibliotece wystawa “Białe kruki w bibliotece szkolnej”. Organizatorem wystawy było Koło Miłośników Książki i Filmu wraz z opiekunem. Na wystawie zaprezentowano najcenniejsze zbiory naszej biblioteki. Były przedwojenne wydawnictwa ze słynnych oficyn i księgarń z najstarszą książką w naszych zbiorach, którą jest “Powstanie poznańskie” wydane w 1900 roku. Zaprezentowano też wczesne wydawnictwa powojenne z lat 1945-1949.
Dziękujemy Dyrekcji, nauczycielom i uczniom, którzy odwiedzili dziś naszą wystawę.
Monika Gertner i członkowie Koła Miłośników Książki i Filmu