Dzisiejsza pasjonująca prelekcja niemieckiego pastora p. Ericha Busse, świetnie posługującego się językiem polskim. Pastor Erich Busse od kilku dekad współpracuje z Polakami. Urodzony w byłej NRD, był związany z opozycją w Polsce. Specjalnie nauczył się języka polskiego, aby nawiązywać osobiste kontakty i wspierać działania ukierunkowane na pojednanie między sąsiadującymi narodami.

Bohaterem jego prezentacji był urodzony w Bytomiu Odrzańskim niemiecki poeta i pisarz Jochen Klepper, który dorastał i uczył się na terenie Dolnego Śląska m.in.w Głogowie i we Wrocławiu. Tragiczny los Kleppera i jego żony, Johanny Stein-Klepper (z pochodzenia Żydówki), zdeterminowała nazistowska rzeczywistość pierwszej połowy XX w.

Pastor Erich Busse na spotkaniu autorskim. Uczniowie ILO
Pastor Erich Busse na spotkaniu autorskim.

Pastor Erich Busse na spotkaniu autorskim.