Gratulacje dla Rafała Moskalewicza od całej społeczności uczniowskiej za udział w II stopniu zawodów OLIJP i godne reprezentowanie naszej szkoły. Życzymy sukcesów w przyszłym roku.